Stoltenberg donerer prispenger til Utøya

I januar 2023 mottok Jens Stoltenberg Sønstebyprisen for sin innsats for fred, frihet, menneskerettigheter, demokrati og folkerett i møte med angrepskrigen mot Ukraina. Stoltenberg har nå besluttet å gi prispengene til Utøya, og aktiviteter som fremmer demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og engasjement.

Vi er svært takknemlig for støtten til vårt arbeid og ser frem til å kunne invitere enda flere ungdommer til øya vår i tiden som kommer!

“Sønstebyprisen” deles ut årlig til personer eller organisasjoner som har gjort en spesiell innsats for demokratiske verdier, frihet og uavhnegighet. Gunnar Sønsteby var motstandsmann under andre verdenskrig, og huskes for sin krigsinnsats, sitt samfunnsengasjement, og sin opplysnings- og foredragsvirksomhet.

Les mer om prisen her

Del saken

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Flere saker

Latest News

The Thorvald Stoltenberg Seminar 2023

Every year Utøya and our partner institution The European Wergeland Centre (EWC) invite young activists, educators, and community leaders between 18-26 years from across Europe