Kurs på Utøya for lærere berørt av 22. juli

For mange er 22. juli bare en mørk dag i historien. For berørte av 22. juli er det så mye mer, og mange synes det kan være krevende å håndtere den dobbeltrollen det er å være både berørt og lærer med fagansvar.

Nylig var 22 lærere berørt av 22. juli samlet på Utøya for kurs. Målene med kurset var blant annet å skape rom for erfaringsutveksling og gi lærerne konkrete verktøy for undervisning om 22. juli. Kurset ga også viktig innsikt til det videre arbeidet i Demokrativerkstedet på Utøya. Kurset, som var et samarbeid mellom Det Europeiske Wergelandsenteret, Utøya og Støttegruppen etter 22. juli, ble til på bakgrunn av at flere berørte som jobber i skolen eller med ungdom uttrykte interesse for et slikt kurs.

På kurset var det satt av tid til erfaringsutveksling fra undervisning om 22. juli, og deltakerne diskuterte spørsmål som: Hvordan undervise om terrorangrepene 22. juli og samtidig være direkte berørt? Hvordan håndterer vi dobbeltrollen? Hvilket ansvar ønsker vi å ta? Hva trenger vi fra kollegaer og ledelse?

Noe av det som ble vektlagt av deltakerne var at det å være berørt kan være en styrke i undervisning om 22. juli, fordi det gir en troverdighet og det personliggjør terrorangrepene. Samtidig er det viktig at ikke omgivelsene har urealistiske forventninger til berørte lærere, og at de selv kan sette grenser for hva, hvordan og når de vil dele. Deltakerne var samstemte om at de ikke kan ha det fulle ansvaret for undervisning om terrorangrepene 22. juli, og at ledelsen må oppmuntre resten av kollegiet til å ta ansvar.

Fra erfaringsutvekslingen på kurset kom det konkrete anbefalinger som er viktige bidrag til hvordan vi underviser om, og forholder oss til berørte av, terrorangrepene 22. juli 2011. Vi vil ta det med oss i videreutviklingen av Demokrativerkstedet på Utøya og læringsressurser om 22. juli. Det har også relevans for undervisning om terrorangrep i andre land.

-Ingrid Aspelund, seniorrådgiver, Det Europeiske Wergelandsenteret

En viktig del av kurset var at deltakerne skulle få kjennskap til, og eksempler på, konkret og praktisk undervisningsmateriell som kan brukes i undervisning om 22. juli, demokrati og medborgerskap. Dette ble gjort gjennom at deltakerne tok del i øvelser fra Demokrativerkstedet på Utøya, at 22. juli-senteret holdt en sesjon om kildekritikk og konspirasjonsteorier og ved at deltakerne ble delt inn i «ekspertgrupper» som utforsket ulike ressurser.

Kurset har gitt meg mulighet til å bearbeide egen sorg, og samtidig har jeg fått konkrete verktøy for å kunne snakke om 22. juli. Dette vil kommer godt med både i spontane, ustrukturerte samtaler med elever og i planlagt undervisning om temaet.

-Sandra, ungdomsskolelærer

 

Det Europeiske Wergelandsenteret og Utøya arrangerer hvert år nasjonale lærerkurs som tar utgangspunkt i å styrke barn og unges demokratiske kompetanse. Målsetningen er at lærerkurset for berørte skal bli en del av det årlige tilbudet i Demokrativerkstedet på Utøya.

Del saken

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Flere saker

Latest News

The Thorvald Stoltenberg Seminar 2023

Every year Utøya and our partner institution The European Wergeland Centre (EWC) invite young activists, educators, and community leaders between 18-26 years from across Europe