Program // Konferanse : Utøya – 10 år etter

UTØYA – 10 ÅR ETTER

 

Konferanse på Utøya 19 – 20. juli 2021

 

PROGRAM

 

Utøya har en lang historie som arena for ungdomsdeltakelse og engasjement, der demokratiske verdier som respekt, likeverd og mangfold står sterkt. 10 år etter terrorangrepet 22.juli 2011 er Utøya et mektig symbol på hvordan demokratiet ikke kan tas for gitt, og samtidig et inspirerende eksempel på ungdoms motstandskraft mot terror og ekstremisme. Utøya er i dag et unikt sted for minne, læring og engasjement.

 

Konferansen vil være en anledning til refleksjon og diskusjon rundt gjenreisingen av Utøya og hva Utøya representerer i det norske samfunnet i dag – 10 år etter 22.juli 2011.

 

 

Mandag 19.07

 

10.00: Ferge til Utøya

10.30: Ferge til Utøya

 

10.15 – 11.15: Omvisning

10.45 – 11.45: Omvisning

 

11.15 – 12.00: Lunsj

 

12:00 – 14.00:  

 

Velkommen v/Jørgen Watne Frydnes, daglig leder Utøya AS

 

Sesjon 1: Gjenreisingen av Utøya etter 22.juli 2011

 

Etter terroren 22.juli 2011 sto Utøya overfor en rekke vanskelige valg. Hvordan respondere på terror – som samfunn, organisasjon og som sted? Hvordan kan man i et slikt ladet landskap finne rom for nytt liv? Hvordan skape noe ut av det meningsløse?

 

Samtaler mellom:

 

 • Jørgen W. Frydnes, daglig leder Utøya AS
 • Tor Einar Fagerland, spesialrådgiver og førsteamanuensis NTNU
 • Eskil Pedersen, tidligere AUF-leder
 • Mari Aaby West, tidligere AUF-ledelse
 • Edward Linenthal, Professor, Indiana University Bloomington
 • Cliff Chanin, Executive Vice President and Deputy Director for Museum Programs at the 9/11 Memorial Museum
 • Erlend Blakstad Haffner, arkitekt, direktør Blakstad Haffner Arkitekter
 • Atle Aas, arkitekt

 

14.00 – 15.00: lett servering

 

15.00 – 17.00

 

Sesjon 2: Utøya i dag – læringssenter og demokrativerksted 

 

Hvert år deltar tusenvis av skoleelever og engasjert ungdom fra frivillige organisasjoner, ungdomsråd, fritidsklubber og idrettslag på demokrativerksted på Utøya. Hit kommer de for å lære om terrorangrepene 22. juli 2011 og hvordan de aktivt kan fremme demokratiske verdier og stå opp mot anti-demokratiske holdninger i samfunnet.

 

Både internasjonalt og i Norge er skolen tildelt en viktig rolle i forebygging av ekstremisme og radikalisering. 10 år etter terroren på Utøya og i regjeringskvartalet slår læreplanen fast at elever i norsk skole skal ha kunnskap om 22. juli, for å forebygge ekstreme holdninger, handlinger og terrorisme. Hva forventes egentlig av lærere og skoleelever – kan de virkelig forebygge ekstremisme og terrorisme? Og hvilken rolle kan et sted som Utøya ha i slikt arbeid?

 

Introduksjon:

 • Lars M. Gudmundson, leder Hegnhuset – læringssenteret på Utøya
 • Ana Perona-Fjeldstad, direktør det Europeiske Wergelandsenteret

Samtale:

 • Grunde Kreken Almeland, statssekretær Kunnskapsdepartmentet
 • Steffen Handal, leder Utdanningsforbundet
 • Inga Bostad, professor Universitetet i Oslo
 • Edvard Botterli Udnæs, leder Elevorganisasjonen

Samtale:

 • Lena Fahre, direktør 22.juli-senteret
 • Lars M. Gudmundson, leder Hegnhuset – læringssenteret på Utøya

Ordstyrer: Ingrid Aspelund, det Europeiske Wergelandsenteret

 

17.30: Ferge fra Utøya

18.00: Middag/grill

19.30: Ferge fra Utøya

 

 

Tirsdag 20/7

09.00 – 10.00: Frokost

09.30: Ferge til Utøya

10.00: Ferge til Utøya

 

10.30 – 12.00

Sesjon 3: «Hei hei, på tide å stå opp og endre verda» 

Terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011 var et angrep på ungdom som deltok på politisk sommerleir. Noen av ungdommene som ble angrepet engasjerte seg enda mer etter 22. juli, mens andre trakk seg ut av politikken. Alle ungdomspartiene opplevde økt medlemsvekst høsten 2011. Hvordan står det til med unges politiske engasjement 10 år etter 22. juli? Hvilken rolle kan Utøya spille fremover, for å styrke unge menneskers deltakelse i demokratiet? 

 

Introduksjon:

 • Henrik Syse, forsker Institutt for fredsforskning (PRIO) og styreleder Stiftelsen 10.august

Samtale:

 

 • Sindre Lysø, generalsekretær, AUF
 • Vegard Grøslie Wennesland, faglig-politisk rådgiver Fellesforbundet
 • Isa Malene Isene, styreleder Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Arvinn Gadgil, direktør Oslo Governance Centre, United Nations Development Programme (UNDP)

Ordstyrer: Inga Marie Nymo Riseth, det Europeiske Wergelandsenteret

 

12.00 – 13.00: Lunsj

13.00 – 14.45

Sesjon 4: Utøya – 10 år etter. Hva nå?

Umiddelbart etter terroren 22.juli 2011 var mange fast bestemt at ikke terroristen skulle vinne. Nasjonalt ble «mer demokrati, mer åpenhet» et mantra. AUF var fast bestemt på å ta tilbake Utøya gjennom nytt liv og ny aktivitet. 10 år etter er Utøya et sted for å minnes de som mistet livet, men også et viktig sted for læring og engasjement der tusenvis av ungdommer fra Norge og andre land viderefører verdiene og engasjementet som så brutalt ble angrepet 22.juli. Hva nå for Utøya? Er gjenreisingen av Utøya et tegn på at kampen mot anti-demokratiske holdninger og handlinger kan vinnes?

Samtale:

 • Lisbeth Røyneland, leder Støttegruppen 22.juli
 • Astrid Hoem, leder AUF
 • Jørgen W. Frydnes, daglig leder Utøya

15.15: Ferge fra Utøya

15.45: Ferge fra Utøya

Del saken

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Flere saker

Latest News

The Thorvald Stoltenberg Seminar 2023

Every year Utøya and our partner institution The European Wergeland Centre (EWC) invite young activists, educators, and community leaders between 18-26 years from across Europe